Tibet Takılarında Budizm'in Uğurlu Sembolleri

Sanskritçe 'Ashtamangala'dan tercüme edilen Budizm'in sekiz uğurlu sembolü Tibet'te çok popülerdir ve Tibet mücevherlerinde kullanılır. Buddha'nın bir insan olarak kendisine tapılmaktan hoşlanmadığı ve bu nedenle kendi imgelerini kabul etmekte isteksiz olduğu söylenir. Bu nedenle çoğunlukla Sekiz Kollu Çark ve Bobhi Ağacı tarafından temsil edildi. Onu temsil etmek için Buda'nın Ayak İzleri, Boş Taht, Dilenci Kasesi ve Aslan gibi başka işaretler de kullanılmıştır. Ancak sekiz uğurlu sembol şunlardır: Şemsiye veya şemsiye, Altın Balık, Hazine Vazo, Lotus, Deniz Kabuklusu, Sonsuz Düğüm, Zafer Sancağı ve Dharma Çarkı (Dharmachackra).

Sanskritçe 'chattra'dan tercüme edilen Şemsiye veya Şemsiye, gökyüzünü, dağın üzerinde uzanan kubbeyi sembolize eder. En önemli işlevi, kendi üzerine gölge, yani koruma gölgesidir. Geleneksel bir Hint kraliyet ve koruma sembolü olan şemsiye, tüm kültürlerde benzer bir anlamla bulunur. Avrupa'da şemsiye, yakın zamana kadar kişinin yüksek sosyal statüsünü yansıtan bir zenginlik sembolüydü. Doğu kültürlerinde, şemsiyenin gölgesi, ıstırabın, arzunun ve ruha zararlı diğer güçlerin sıcaklığından korunma olarak dini bir not aldı. Şemsiyenin dikey sapı, dünyanın merkezi eksenine benzetilerek, taşıyıcısını dünyanın merkezine dönüştürür. Şemsiye de hareketli tapınağa benzetilir; Bu nedenle Buda genellikle başının üzerinde büyük bir şemsiye ile temsil edilirdi. Tibet takıları genellikle Budist Şemsiye sembolünü temsil eder.

Altın Balık sembolünü kullanan Tibet takıları genellikle iyi şans için giyilir. Başları içe dönük olarak dik duran iki balık, ilk olarak Hint kültüründe iki kutsal nehir olan Ganga ve Yamuna'nın sembolü olarak ortaya çıktı. Budizm'de mutluluğu, doğurganlığı ve bolluğu sembolize ederler. Tibet takıları olarak giyilen Hazine Vazosu sembolü, bu dünyanın sonsuz zenginliklerini çekmek içindir. Büyük bir mücevherle kaplanmış, dar ve kısa boyunlu, şişman karınlı bir kaptan oluşur. Sonsuz zenginlik ve refahı sembolize eder. İki Altın Balık ve Hazine Vazoyu temsil eden Tibet takıları, sadece gelecekteki aile için iyi dilekleri temsil eden çok güzel ve uygun düğün hediyeleri yapabilir.

Lotus çiçeği, Tibet takılarının belki de en çok beğenilen ve yıpranan sembolüdür. Lotus, böyle bir bitkinin büyüme şeklinden dolayı ruhun ilerlemesini sembolize eder. Bir lotusun kökleri çamurun içinde uzanır, çünkü gövde, yoğun kokulu çiçeğin güneş ışığında güneşlendiği su yüzeyinden sekiz ila on inç kadar yükselir. Çiçeğin güzelliği, su altındaki çamurdan yetişmesi nedeniyle son derece çekici ve oldukça sıra dışıdır. Bu nedenle dünya çapında birçok insan, inanılmaz pozitif enerjiyi ve yaşam gücünü temsil eden Tibet takılarıyla süslenmek istiyor.

Conch, güç, egemenlik ve otoritenin sembolüdür. Deniz kabuğunun üflendiğinde çıkardığı güçlü patlamanın kötü ruhları kovduğuna, felaketlerin olmasını engelleyebildiğine ve zehirli yaratıkları uzak tuttuğuna inanılır. Bu sembol Tibet mücevherlerinde nadiren temsil edilir, çünkü gerçek deniz kabuğu kabuğu, onu temsil eden bir mücevherden çok daha güçlü bir ifade verir.

Sonsuz Düğüm, Tibet Budizminin en sevilen sembollerinden biridir. Genellikle Buddh'ın sonsuz bilgeliği ile ilişkilidir ve aynı zamanda evrende birlik ve uyumlarına yol açan karşıt güçlerin etkileşimi için de önemlidir. Düğümün simetrik şekli tüm bunları ifade ediyor ve Tibet takıları takma konusunda tutkulu olanların merakını uyandırıyor. Birine Sonsuz Düğüm'ü temsil eden Tibet takıları vermek veya üzerinde böyle bir sembol bulunan bir tebrik kartı vermek, veren ve alan arasındaki bağlantıyı ifade eder. Ayrıca, gelecekteki her olumlu etkinin köklerinin şimdide bulunduğunu hatırlatır.

Zafer Afişi, Buda'nın aydınlanmasını ve bilgisinin cehalete karşı zaferini sembolize eder. Buddha'nın tüm evren üzerindeki zaferini dünyaya göstermek için Meru Dağı'nın tepesine pankartı yerleştirdiği söylenir. Zafer Afişi ayrıca Buda'nın dört Maraş'a karşı duygusal kirlilik, tutku, ölüm korkusu, gurur ve şehvet üzerindeki zaferini ifade eder.

Tekerlek, göbek, jant teli ve mükemmel bir daire olmak üzere üç temel bileşenden oluşur. İlk unsur dünyanın eksenlerini sembolize eder ve ahlaki disiplini temsil ederken, parmaklıklar Buddha tarafından belirlenen sekiz katlı yolu temsil eder ve bilgeliğin ve çemberin doğru uygulanmasını temsil eder. Sınırlama unsurunu temsil eden mükemmel daire, konsantrasyona atıfta bulunur ve tüm meditatif pratiği bir arada tutar.

Bu semboller insanlara değişimi kucaklamayı ve yeniliğe açık olmayı, ancak modası asla geçmeyen pozitif değerlerden asla vazgeçmemelerini hatırlatır. İnsanlara verdikleri mesaj nedeniyle Tibet mücevherlerinin popülaritesi, binlerce insanı Budizm'e inandırarak asla azalmaz.